Kernwaarden

Persoonlijke aandacht
Om tot een effectieve dienstverlening te komen vinden we een persoonlijke relatie met de cliënt van groot belang. Vanuit die relatie kan er goed gewerkt worden aan het coachen, motiveren en confronteren van de cliënt. Eerst de relatie dan de taak.

Onorthodoxe aanpak
In de aanpak van cliënten zijn we graag een beetje tegendraads. Met behoud van professionaliteit peuteren we met liefde aan wat volgens hulpverleningsprotocollen allemaal wel en niet zou kunnen. Als iemand een knuffel nodig heeft, krijgt die hem (maar wel in een openbare ruimte) Mensen die structuur nodig hebben worden uitgedaagd eens een keer zonder te doen en vice versa.

Creativiteit
De Sleutelbloem staat voor creativiteit en originaliteit. We kleuren graag buiten de lijntjes. Out-of-the-box denken wordt erg gewaardeerd en aangemoedigd. `Cliënten krijgen volop de ruimte om hun ideeën te uiten en als het even kan uit te voeren. Creativiteit en schoonheid zijn voor ons belangrijker dan een tot het laatste stofje aangeharkte Sleutelbloem.

Veiligheid
De Sleutelbloem wil vóór alles een veilige plek zijn, zodat cliënten weer vertrouwen kunnen krijgen in anderen en zichzelf kwetsbaar op durven te stellen. Agressieve mensen worden apart genomen of naar huis gestuurd. Deelnemers worden aangemoedigd zich niet te verdiepen in de problematiek van de ander of de ander te belasten met eigen problemen en vragen. Daarvoor kunnen ze bij de staf terecht. De Sleutelbloem wil ook letterlijk een veilige plek zijn op het gebied van brandveiligheid, BHV, machines en gevaarlijke stoffen.

Voor Jan-en-alleman vanuit een heldere christelijke identiteit
De medewerkers op de Sleutelbloem werken vanuit een heldere christelijke levensovertuiging. Dat neemt niet weg (of die openheid zorgt er juist voor?) dat werkelijk jan-en-alleman er graag komt. Het brede cliëntenbestand moge daar getuige van zijn. Graag houden we dat zo: helder zijn over wie we zijn maar wel open naar iedereen die wil komen.

A4-verantwoording: zorgvuldig maar beknopt
De Sleutelbloem is wars van bureaucratie. We weigeren weg te kruipen in kantoren en vergaderzaaltjes. In een maatschappij die bol staat van papier en verantwoordingsdruk houden wij het zoveel mogelijk bij het hoognodige op A4tjes. We zijn graag zorgvuldig en nauwkeurig maar ook beknopt.