Kwaliteit

Omdat we met kostbare, kwetsbare mensen werken, vinden we dat onze deelnemers recht hebben op zorg van hoge kwaliteit. We toetsen ons onder andere op de onderdelen zorgbeleid, veiligheid, professionaliteit, vertrouwelijkheid en privacy.
Wij beschikken over een SKJ registratie (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Als geregistreerde professionals verbinden we ons met de normen en standaarden die de beroepsgroep aan ons stelt en worden we getoetst op onze vakbekwaamheid.

Op de Sleutelbloem werken gecertificeerde professionals. Op verschillende manieren wordt er gezorgd voor bijscholing zodat we blijvend kennis op doen over het werken met onze doelgroep en de veranderingen in het zorgsysteem. Al onze medewerkers en vrijwilligers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag.
Voor het begeleiden van stagiaires binnen de sociale sector zijn we via SBB een erkend leerbedrijf.
Veiligheid waarborgen doen we onder andere door BHV’ers en EHBO’ers aanwezig te hebben op de werkvloer. Verder worden onze machines gekeurd en zijn onze gebouwen goedgekeurd door de gemeente en brandweer. De houtwerkplaats beschikt over het keurmerk ‘Hout dat werkt’. Voor de dierverzorging beschikken we over een Zoönosen keurmerk.
Als deelnemers feedback of klachten hebben kunnen ze hiermee naar een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is te bereiken via de Stichting Zorgboerderijen West Utrecht waar de Sleutelbloem ook bij is aangesloten.
Ons systeem is ingericht naar de huidige privacywet.