Sport

Op de Sleutelbloem hebben we een sporthal tot onze beschikking. In deze sporthal is plaats voor individueel sporten en groepssporten. Deze activiteiten zijn gericht op het letterlijk in beweging komen, fysiek uiting geven aan wat er in het psyche omgaat, agressiehantering en lichamelijke vitaliteit bevorderen. Deze activiteiten vinden plaats onder leiding van een sportcoach/fysiotherapeut of ander begeleiding.