Dierverzorging

Op de Sleutelbloem hebben we verschillende dieren. Van geiten en konijnen tot een wasbeer en kookaburra’s. Deze dieren vragen allemaal hun eigen specifieke verzorging. Deze verzorging heeft een plek gekregen in de dagbesteding.
Waar, in ervaring van veel van onze deelnemers, mensen niet altijd te vertrouwen zijn, zijn dieren veiliger en meer voorspelbaar in de omgang. Het doel van de dierverzorging is het opdoen van vaardigheden, het leren contact maken met dieren, het werken in een groep en de verantwoordelijkheid leren dragen van het werken met dieren. Een aantal werkzaamheden binnen de dierverzorging zijn; dieren voeren, hokken schoonmaken, pony’s borstelen, aandacht geven aan de dieren, uitdagend materiaal ontwikkelen voor de dieren en het verzorgen van jonge dieren.

Sinds februari 2015 zijn we in het bezit van het Zoönosen keurmerk. Dit houdt in, dat alle beesten geregistreerd staan en dat de bezoekers duidelijk weten wat de regels zijn t.o.v. de dieren. Er wordt in samenwerking met de dierenarts gewerkt aan de beste gezondheid van onze beesten.

We hebben hiervoor een jaarschema opgesteld waar per maand te zien is wat er moet gebeuren met de dieren. Het keurmerk brengt ook extra werk mee, zoals observatie rondes, wegbrengen van mest voor onderzoek, bijhouden van geboortes, sterfte onder de beesten, aan- en afmelden, etc.