Creativiteit

Op de Sleutelbloem maken we graag ruimte voor de creatieve ontwikkeling van onze deelnemers. Het is het een zinvolle maar laagdrempelige dagbesteding om deelnemers te activeren. In de groepsmomenten worden ook de sociale banden weer aangehaald.

De creatieve activiteiten kunnen gericht zijn op de expressie van gevoelens en emoties. Actief en creatief bezig zijn kan onverwachte mogelijkheden openen en het zelfvertrouwen versterken. Emoties en ervaringen zijn vaak moeilijk te vangen in woorden. Creativiteit geeft onze deelnemers een gelegenheid om op een andere manier uiting te geven aan hun gevoelens dan met woorden.

We gaan graag op zoek naar nieuwe uitdagingen, het ontdekken van nieuwe materialen en het aanleren van nieuwe vaardigheden. We ontdekken samen met onze deelnemer wat het beste aansluit bij zijn/haar wensen en hobbyontwikkeling. We hebben op de Sleutelbloem een atelier en daarbuiten zijn nog allerlei andere plekken waar creativiteit bevorderd wordt.