Woonzorglocatie Rijswijk (Gld)

Introductie
Woonzorglocatie Rijswijk (Gld) is een dependance van leerwerkcentrum De Sleutelbloem in Noorden en is bedoeld voor zorg aan (jong)volwassen vrouwen en aan moeders met kind(eren). De woning is landelijk gelegen in de Betuwe, pal naast het Amsterdam-Rijnkanaal en omgeven door bomen en weilanden. Naast de rust en ruimte die dit met zich meebrengt, hopen we in deze ruime woning liefde en hoop te bieden.
Geloof in Jezus als redder voor ieder mens is hierbij onze drijfveer. Elk mens, hoe beschadigd ook, is kostbaar!
De woning
De woning is vrijstaand, omgeven door bomen, een pruimenboomgaard en heeft een ruime tuin met afbakening voor kinderen. De benedenverdieping bevat een ruime entree, toiletten, een keuken, woonkamer en een serre als eetkamer. Daarnaast bevinden zich daar 4 ruime appartementen met eigen ingang, douche, toilet en keukenblok. Op de bovenverdieping zijn nog 2 van zulke appartementen.
Daarnaast zijn daar 7 wat kleinere kamers, met in de gang 3 douches en 3 toiletten. Wanneer gewenst, zijn
de kamers gemeubileerd.

Het aanbod
De Sleutelbloem biedt 24/7 ondersteuning voor deelnemers die dat gezien de problematiek nodig hebben. Op deze locatie in Rijswijk gaat dat specifiek om vrouwen (met kind). Praktisch betekent dit dat er ieder moment van de dag woonbegeleiding is, gericht op veilig wonen en het ontwikkelen van vaardigheden voor zelfstandig wonen. Behalve een ondersteunende woonsituatie hoort ook een zinvolle dagbesteding bij beschermd wonen. Op locatie en op de dagbestedingslocatie in Noorden zijn hiervoor verschillende mogelijkheden, denk aan koken, tuin, dieren, creatief, onderhouden van de ruimtes, etc.

De doelgroep
Onze doelgroep is (jong)volwassen vrouwen en moeders met kind(eren). Er is geen strikte omschrijving van de problematiek en stoornissen die wel of niet passen op deze locatie. Er wordt altijd gekeken naar de specifieke situatie om te bepalen of de beschermde woonvorm een uitkomst is.
Beschermd wonen is voor een aantal deelnemers bedoeld als tijdelijke oplossing, voor een periode van enkele maanden tot enkele jaren. Bewoners krijgen ondersteuning bij hun dagelijkse zorg- en woonbehoefte, dagstructuur en psychisch welbevinden. Het doel is dat na beschermd wonen doorstroom naar een eigen woning mogelijk is, eventueel met ambulante begeleiding.
Voor een aantal deelnemers zal het een optie zijn om langer dan een paar jaar te verblijven in de woonzorglocatie. Tijdens de intakeprocedure wordt direct besproken welke optie het meest zou aansluiten bij de deelnemer.

De begeleiding
De begeleiding vanuit de Sleutelbloem is vooral gericht op krijgen en behouden van regie over eigen leven en de participatie in de samenleving. Met iedere vrouw zal een begeleidingsplan worden opgesteld en de intensiteit van de begeleiding zal afhankelijk zijn van de doelen.
Er wordt ondersteuning geboden bij:
– hulp bij opstaan,
– verzorging van zichzelf of de eigen kamer,
– houden aan afspraken,
– beginnen en afmaken van werk,
– samenleven en -werken met anderen,
– (op)voeden van het kind,
– administratie en financiën,
– enzovoorts.

Waar mogelijk, werken we toe naar zelfstandig wonen en leren we de deelnemer alles wat nodig is om op eigen benen te staan. De arbeidsmatige dagbesteding wordt individueel afgestemd en overlegd met de deelnemer.

In alles werken en wonen we met 3 kernbegrippen: liefde, stabiliteit en verantwoordelijkheid.

 • Liefde: liefde is een werkwoord. God heeft ons onvoorwaardelijk lief en daarom hebben wij de vrouwen onvoorwaardelijk lief. We willen iedere vrouw omringen met warmte, een thuis en veiligheid.
  We hopen dat iedere vrouw gaat ontdekken wie ze is en ook daarvanuit gaat leven. We bieden hen wijsheid om keuzes te maken, durf om stappen te zetten en vertrouwen om tot rust te komen.
  Daarnaast verlangen we ernaar dat in iedere moeder-kind relatie de onvoorwaardelijke liefde centraal zal staan en willen we moeders leren wat het is om er voor hun kind te zijn, zodat het veilig kan hechten en er vertrouwen ontstaat.
 • Stabiliteit: stabiliteit geeft vertrouwen. Naast het uitdelen liefde, is het ons streven dat de deelnemers weten waar ze aan toe zijn en wat ze van ons kunnen verwachten. We bieden een vaste dagstructuur en werken met woon- en huisregels. We werken met een vast team en zorgen hierbinnen voor een goede communicatie en overdracht. We communiceren zo transparant mogelijk met de vrouwen, zodat er geen ruis ontstaat. We hopen op deze manier ook dat iedere vrouw zelf stabiliteit zal ontwikkelen in haar uitingen en leefpatroon, zodat haar leven niet is als een golf in de zee, maar vast geankerd in de
  dingen die zeker zijn. We willen moeders leren om hun kind stabiliteit te bieden in het dag- en nachtritme, voeden, lichamelijk contact en verbale uitingen.
 • Verantwoordelijkheid: ieder mens heeft verantwoordelijkheden. Die kunnen drukken als een last, waardoor de neiging ontstaat ze te verwaarlozen. Wij willen naast en met de vrouwen hun verantwoordelijkheden uitzoeken en aangaan, om zo de drempel steeds lager te maken tot het uiteindelijk zelfstandig en soepel(er) zal gaan.
  Verder nemen wij onze verantwoordelijkheden als het gaat om fysieke en emotionele veiligheid; privacy; sociale, emotionele en lichamelijke behoeften; geschoold en integer personeel en begeleiding op maat.

Personeel
De Sleutelbloem heeft een vast team in dienst voor Rijswijk. Dit bestaat uit 2 vaste coördinerend woonbegeleiders (wonend nabij het pand), een aantal woonbegeleiders die meedraaien in het dagritme en een aantal personen met een besturende en adviserende rol. Het team bestaat uit mensen met ervaring in de zorg, waarvan ook met minimaal 10 jaar ervaring in de doelgroep moeder en kind. Daarnaast is er vanuit De Sleutelbloem altijd een gedragsdeskundige beschikbaar voor ondersteuning van zowel personeel als deelnemers.

Procedure
Voordat er deelnemers aangenomen worden, vinden er twee intakegesprekken plaats.
De woonzorgbegeleider zal daar steeds bij aanwezig zijn, afwisselend met collega’s van de Sleutelbloem-locatie Noorden. Wenselijk is dat de deelnemer een of meerdere betrokkenen meeneemt, zoals een begeleider/mentor of familielid. In het eerste gesprek wordt er voornamelijk kennisgemaakt en wordt de hulpvraag duidelijk. Na het tweede gesprek neemt het intake-team gezamenlijk een besluit of de woonlocatie passend is voor de (hulpvraag van de) deelnemer. Dit besluit wordt binnen een week na het tweede gesprek met de deelnemer gecommuniceerd.