Wonen

Naast arbeid gerelateerde activiteiten biedt de Sleutelbloem ook ondersteuning in het wonen.

We hebben momenteel de beschikking over 6 huizen in de omgeving van Noorden. Deze huizen worden allemaal bewoond door deelnemers van de Sleutelbloem die in verschillende stadia begeleid worden.

Daarnaast heeft de Sleutelbloem een begeleide woonvorm in Driebruggen voor jonge vrouwen.
Hieronder de verschillende woonvormen.

Begeleid wonen Noorden:
In onze woonlocatie in Noorden wordt begeleid wonen aangeboden. De begeleiding van de Sleutelbloem komt niet alleen op geregelde tijden bij de bewoners langs, maar is altijd oproepbaar.
De doelgroep waar deze locatie op is gericht zijn volwassen mannen. Er is geen strikte omschrijving van de problematiek en stoornissen die wel of niet passen. Er wordt altijd gekeken naar de specifieke situatie om te bepalen of de beschermde woonvorm een uitkomst is: waar woon je nu, wat kun je zelf, wat gaat er goed en wat niet?
Beschermd wonen is bedoeld als tijdelijke oplossing, voor een periode van enkele maanden tot enkele jaren. In die periode wordt gewerkt aan stabilisatie en zelfredzaamheid. Bewoners krijgen ondersteuning bij de dagelijkse zorg en woonbehoefte, dagstructuur, en psychisch welbevinden. Het doel is dat na beschermd wonen doorstroom naar een eigen woning mogelijk is, eventueel met ambulante begeleiding.
Ambulante begeleiding:
De Sleutelbloem kan ook ambulante begeleiding aanbieden. Dit is een vorm van hulpverlening waarbij de ambulante begeleider de deelnemer vanuit de thuissituatie begeleidt. Het doel hiervan is de zelfredzaamheid te vergroten op verschillende levensdomeinen. Dit zijn de domeinen financiën, huisvesting, relaties, dagbesteding, verslaving, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie, activiteiten en de geestelijke en lichamelijke gezondheid. De ambulante begeleider biedt professionele individuele coachingsgesprekken. Hiermee werken zij aan persoonlijke hulpvragen en persoonlijke doelen.
Ambulante zorg wordt geleverd bij bewoners van huizen van de Sleutelbloem of bij deelnemers die hun eigen woning hebben, maar nog ondersteuning nodig hebben bij bovenstaande domeinen.
Zelfstandig wonen onder Sleutelbloemsupervisie:
De Sleutelbloem heeft verschillende woningen ter beschikking. Een deelnemer die in een huis van de Sleutelbloem gaat wonen krijgt ambulante begeleiding van ons. Na verloop van tijd kan de behoefte daaraan verminderen en kunnen de bewoners zelfstandig functioneren. Dan kunnen deelnemers nog voor een bepaalde periode (in overleg) in dit huis blijven wonen. Ze krijgen dan geen vorm van woonbegeleiding meer, maar mogen dan nog wel gebruik maken van de supervisie van de Sleutelbloem. Deze vorm van wonen is een opstap naar het totaal zelfstandig wonen en het bezitten of huren van een eigen woning.