Vrijwilligster Tanny Gunter

Hoe ben je in contact gekomen met de Sleutelbloem?
Ik ken Evalien al als collega vanuit het GPZ-tijdperk in de jaren negentig. Toen Evalien vertrok bij GPZ, was ik op hoogte van de plannen van haar en haar man Addie, voor het oprichten van de Sleutelbloem. Tijdens een reünie in 2015 heb ik Evalien weer ontmoet. De ontwikkelingen van de Sleutelbloem kwamen toen aan de orde. Evalien vroeg mij om zorginhoudelijk mijn expertise in te zetten voor het Leerwerkcentrum. Vanaf 2016 ben ik betrokken bij het bestuur, een soort adviesraad voor de directie van de Sleutelbloem.

Waar doe je daar zoal?
Ik ben bij de Sleutelbloem vooral bezig met de zorginhoudelijke kant. Mijn aandachtsgebied is met name de zorg en begeleiding aan cliënten.

De Sleutelbloem is ontstaan en gegroeid vanuit de passie van Addie en Evalien. Ik help met een stukje professionalisering, met name door de management- en organisatiestructuur te stroomlijnen. In 2019 heb ik ondersteuning geboden in het verder professionaliseren van de beleidsstructuur, waaronder overleg- en vergaderstructuur en managementinformatie. Verder heb ik ondersteund bij het kwalitatief en financieel optimaliseren van de Sleutelbloem. Daarnaast woon ik vier tot vijf keer per jaar een bestuursvergadering bij, waarin de belangen van de Sleutelbloem in zijn totaliteit besproken worden.

Verder hoort bij een stukje professionele ontwikkeling dat er een vertrouwenspersoon in de organisatie aanwezig is, bij wie deelnemers en vrijwilligers terecht kunnen wanneer er een signaal van onvrede is. Uiteraard gaan we respectvol met elkaar om, maar wanneer er een ongewenste situatie is, ben ik er sinds 2020 om ondersteuning te bieden.

Wat is je drijfveer om vrijwilligerswerk te doen op de Sleutelbloem?
De doelgroep, ook al heb ik niet direct contact met deze personen. Sinds ik veertig jaar geleden gestart ben met mijn werkzaamheden in de psychiatrie is het altijd mijn drijfveer geweest om op te komen voor de kwetsbaren in onze samenleving. Omdat ik inmiddels veel ervaring heb, kan ik ook anderen hierin laten delen. Dat geeft mij voldoening en inspiratie.

Wat zou je de Sleutelbloem mee willen geven?
Het motto van de Sleutelbloem:
Als plantje: eenvoudig en bijzonder
Als muzieksleutel: er zit muziek in ieder mens
Als sleutel: het openen van gesloten bloemen

Dit motto is nodig om de mensen die als een plantje eenvoudig en bijzonder zijn, te ondersteunen. Het is echter een uitdaging om dit motto vanuit de zorgfinanciering in een zakelijke omgeving uit te dragen. Door de bureaucratische regels wordt de menselijke maat belemmerd. Ik wil meegeven dat wij als bestuur, met onze diverse deskundigheid, de Sleutelbloem kunnen ondersteunen in dit spanningsveld.

De muzieksleutel wordt bij de Sleutelbloem letterlijk en figuurlijk ingezet. Ik wil de Sleutelbloem meegeven dat zij er goed in is om de muziek die er in ieder mens zit, naar boven te halen!

Dan ten slotte de sleutel: Addie en Evalien werken met hun medewerkers vanuit hun passie en geloofsvertrouwen. Wij kennen de ervaringsverhalen. Deze passie is de sleutel om bloemen te openen. Ik wens hun toe om op deze manier hun passie te blijven uitvoeren en de uitdagingen aan te gaan met de sleutel die zij in de hand hebben.