Stichting de Sleutelbloem

Zoals u weet als nieuwsflitslezer zijn er vaak behoeftes op de Sleutelbloem. Vanaf deze nieuwsflits willen we elke keer iets onder uw aandacht brengen. Als u wil bijdragen dan is dat heel mooi. We weten dat velen van jullie al bijdragen, waarvoor dank.

Dit keer vragen we steun voor hulpvragers die wel hulp nodig hebben maar waar (nog) geen financiering vanuit instanties voor is.

Het gebeurt regelmatig dat hulpvragers Leerwerkcentrum de Sleutelbloem bezoeken en per direct als deelnemer willen komen. In sommige gevallen is dat moeilijk omdat er geen financiering is te regelen op korte termijn. Dat zou betekenen dat we de hulpvrager moeten weigeren. Natuurlijk kost begeleiding wel tijd en dus geld van de begeleiders. Daarvoor komt dan een vraag voor de stichting om dat mogelijk te maken. En dan komen we bij u. Wilt u hier aan bijdragen, maak dan uw gift over naar NL21 RABO 01560 52210 t.n.v. Stichting De Sleutelbloem te Noorden.

Dankuwel voor wat u kunt doen.

Namens stichting de Sleutelbloem.

Johan Immink.