Project: “opstap cursus” Activite plus

opstap-cursus Activite plus

In de vorige nieuwsflits werd geschreven over het project van de Sleutelbloem in samenwerking met de gemeente van Nieuwkoop en de thuiszorgorganisatie Activite.
Nu kunnen we meedelen dat dit project voor deze statushouders op 1 juli succesvol is afgerond. We hebben met elkaar veel geoefend: schoonmaakvaardigheden in woonhuizen, kwaliteit en veiligheid, signalering, digitale werkomgeving/ contact werkgever, omgangsvormen en de Nederlandse taal in dit gebeuren!
Alle cursisten zijn geslaagd. We hebben dit met elkaar gevierd.