Pinksteren

Jaarlijks besteden we op de Sleutelbloem veel tijd aan de christelijke vieringen. Dit omdat we het belangrijk vinden dat onze deelnemers weten waarom we dan eigenlijk weer een dag vrij zijn. Aan Pinksteren hadden we voorheen niet heel veel aandacht gegeven. Naast individuele uitleg of een Bijbelstudie waarin dit aan bod kwam, was er verder geen moment voor. Dit jaar dachten we daar maar verandering in te brengen.

Nu ik dit schrijf, hebben we net met de aanwezige mensen stilgestaan bij Pinksteren. Wat is er nu eigenlijk precies gebeurd met Pinksteren? Jannemarie heeft ons daar wat over verteld. En wat betekent dat nu in 2020 nog voor ons? Wat doet de Heilige Geest nu nog? Daar heeft Addie met ons over nagedacht. We hebben met elkaar gesproken over wat we daar zelf van ervaren hebben of het tegenovergestelde wat we ervaren hebben. Gods Geest wijst ons naar de Heere Jezus. En Hij kan ons hart helemaal vervullen met Zijn vrede, troost en liefde. Met die gedachten kunnen we het Pinksterweekend ingaan, onder leiding van Gods Heilige Geest. Dankbaar kunnen we terugkijken op deze middag. Alle dank aan God!