Paasviering

pasen

Al was deze Goede Vrijdag anders dan voorgaande jaren en kon er geen grootse bijeenkomst gepland worden, toch mochten we op de Sleutelbloem met de aanwezige deelnemers stilstaan bij de mooie boodschap van Goede Vrijdag en Pasen. Toen we binnenkwamen, stond er mooie muziek aan. Toen iedereen op gepaste afstand van elkaar een plekje had gevonden, begon het programma. We hebben met elkaar gezongen, gebeden en Addie vertelde over de liefde, die we kunnen zien in de gebeurtenissen rondom Goede vrijdag en Pasen. Het ging over de grote liefde waarmee Jezus aan kruis stierf. En de kracht van die liefde, want die kan alles verbreken. Ook dachten we na over de gebrokenheid van Jezus, die de gebrokenheid van de wereld wegneemt. Jezus is ons in alles voorgegaan. Er lag overal pen en papier. Je mocht dingen opschrijven, die je aan de voet van het kruis wilde brengen (zonde, moeilijke dingen, je leven, dankbaarheid). Als je wegliep bij het kruis, kreeg je een witte roos als teken van reinheid en nieuw leven. Daarna gingen we met elkaar bidden en als afsluiting was er een patatmaaltijd.