Nieuwbouw en Projecten

Nieuwbouw
Zoals eerder al gedeeld, zijn we nog volop bezig met de opbouw van de nieuwe loods bezig, waar het begeleidingskantoor en het atelier in komt. Langzaamaan gaan de werkzaamheden door. De grote lijnen staan, nu wordt er hard gewerkt aan de indeling en het aftimmeren van de ruimtes.
Daarnaast is ook de opbouw van de hokken in het nieuwe dierenverblijf in volle gang.
Het resultaat begint dan ook heel mooi te worden. Hokken voor de alpaca’s, de neusberen, de pony’s, kippen en konijnen en daarnaast ook de hokken voor de dieren die na afronding van hokken aangeschaft zullen worden. Welke dieren dit gaan worden, is nog een verassing en zullen we t.z.t. met u delen.
Het aftimmeren van de ruimtes en de dierenhokken kost veel tijd en hiervoor kunnen we nog veel (ervaren) handen voor gebruiken.
Bij ons kunt u terecht om mee te helpen uw medemens te helpen op directe of indirecte manier en daarmee een rijke ervaring op te doen.
We zoeken doorlopend vrijwilligers die ons kunnen helpen met timmeren, klussen en afwerken van de nieuwe ruimtes, maar ook klussers die helpen met onderhoud van de tuinen en gebouwen.

Kwaliteit
Omdat we de woonlocatie in Rijswijk zijn gestart, zijn we een paar maanden geleden ook gestart om de interne structuren en kwaliteit onder de loep te nemen en waar nodig deze te verbeteren. We hebben besloten om een ISO kwalificering te gaan doen. Doel van de kwalificering is om de kwaliteit en veiligheid te borgen en aan gemeentes te kunnen laten zien wat we doen en waarom. Daarnaast om structuren en verantwoordelijkheden vast te leggen en duidelijkheid te geven aan alle belanghebbenden. Uitgangspunt is dat de kwalificering niet de waardes van de Sleutelbloem gaan blokkeren, maar deze juist moet versterken. Omdat dit een hele klus is en continue aandacht nodig heeft, is Lisa Maria Ewalt recent gestart als Coördinator kwaliteit. Lisa zal hier later zelf meer over vertellen.

Logo
Al langere tijd dekte het logo “Leerwerkcentrum de Sleutelbloem” niet meer de activiteiten van de Sleutelbloem. De Sleutelbloem biedt naast leerwerk-trajecten en dagbesteding individuele begeleiding, ambulante begeleiding, begeleid en beschermd wonen aan. Om dit duidelijker te maken, is ervoor gekozen het hoofdlogo aan te passen en verschillende herkenbare onderdelen een eigen logo te geven
Designstar heeft hiervoor een nieuw hoofdlogo gemaakt met de tekst “Hart voor Zorg”
Hart voor Zorg dekt de lading wat de Sleutelbloem doet:
We hebben hart voor de kwetsbare naaste en willen de naaste zorg geven vanuit een bewogen hart.


Recent hebben zowel de “Techniekwerkplaats” als “Wonen” ook een eigen logo en later volgen verschillende andere activiteiten.