Stages

Stageplaats cliënten:
We bieden op de Sleutelbloem ook stageplekken aan voor jongeren die op een laagdrempelige manier kennis willen maken met werkzaamheden op een dagbesteding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een jongere van een praktijkschool, jongeren die in het reguliere onderwijs vastlopen en jongeren die vervolgonderwijs op maat nodig hebben.
Een stage is in de meeste gevallen een opstap naar dagbesteding op de Sleutelbloem en/of een oriëntatieperiode gericht op een vervolgopleiding. Verder biedt de Sleutelbloem deelnemers de mogelijkheid stage te lopen bij ondernemers of organisaties in de omgeving. Soms als concrete oriëntatie, of als voorbereiding op een baan. Soms als mogelijkheid om aan het ‘echte’ leven te ruiken en te kijken of re-integratie voor hen erin zit.
Stageplaats studenten sociale opleidingen:

We vinden het fijn om stagiaires van verschillende scholen zo goed mogelijk te begeleiden op onze werkplek en zo de aankomende werkkrachten in de zorg goede handvatten en bagage mee te geven.

Op de Sleutelbloem is veel te leren met de verschillende deelnemers en hun problematiek, onze verschillende manieren van aanpak en de middelen die we inzetten om de doelen te bereiken.

Tot op heden hebben we onder andere stagiaires van de volgende opleidingen begeleidt:

  • Stagiaires Welzijn van ROC Hoornbeeck College
  • Stagiaires Welzijnsstudies Hoge School Inholland
  • Stagiaires Sociale Studies Christelijke Hogeschool Ede

Omdat we vanuit Christelijk oogpunt werken (zie missie) is het wel belangrijk dat de stagiaires zich daarmee willen conformeren.
Als je wilt stage lopen, neem gerust contact met ons op!