Doneren_renovatie

U kunt ook doneren om de renovatie van de Sleutelbloem mogelijk te maken:

  Machtingskaart renovatie


  Ja, ik wil graag helpen om de renovatie van de Sleutelbloem mogelijk te maken!
  Ik machtig daarom de Sleutelbloem om mijn gift van:
  € 
  te gebruiken voor dit doel.
  Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij of zij 30 kalenderdagen de tijd om opdracht te geven aan bank of giro-kantoor om de afschrijving ongedaan te maken.

  Uw naam
  Uw e-mail
  Uw adres
  Uw postcode + woonplaats
  Uw IBAN rekeningnummer