Doneren

Wilt u meehelpen aan deze vorm van diaconie, ‘helpen waar geen (andere) helper meer is’? En daarmee het voorbeeld van de Heere Jezus volgen, die zei dat ‘Hij gekomen was om te dienen’, om diaken te zijn. Zijn boodschap had de uitwerking dat er steeds meer mensen door geraakt werden: mensen die anderen, de meest kwetsbaren, wilden dienen, door te helpen en voor hen op te komen.

Giften zijn bij de belastingaangifte op te voeren als aftrekpost; Stichting De Sleutelbloem heeft per 18 mei 2010 een ANBI-status. U kunt uw gift overmaken op NL21 RABO 01560 52210 t.n.v. Stichting De Sleutelbloem te Noorden.

U kunt ook donateur worden van Stichting De Sleutelbloem:

  Machtingskaart donateur


  Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Stichting de Sleutelbloem te Noorden (vul alstublieft alle velden in, opmerking is optioneel):

  Selecteer soort donatie EenmaligEens per jaar (tot wederopzegging)Eens per kwartaal (tot wederopz.)Eens per maand (tot wederopz.)
  Een bedrag van €:
    Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij of zij 30 kalenderdagen de tijd om opdracht te geven aan bank of giro-kantoor om de afschrijving ongedaan te maken.
  Uw naam
  Uw e-mail
  Uw adres
  Uw postcode + woonplaats
  Uw IBAN rekeningnummer
  Opmerking
   

  Deze website is beschermd met reCAPTCHA, zie hiervoor de privacyverklaring en servicevoorwaarden van Google.