Interview: Ad de Heer

Ad de Heer

Ad de Heer van Stichting De Sleutelbloem
Voordat Ad zich terugtrekt uit de Stichting willen we hem nog even in het zonnetje zetten
Ad de Heer, wonend in Polsbroek, gezegend met vrouw en kinderen, werkt in zijn bedrijf in de Groenvoorziening (de Heer land en water, Groen en baggerwerken) en heeft zich jaren ingezet als bestuurslid van de Stichting.

Hoe ben je betrokken geraakt bij de Sleutelbloem?
Het begon met een uitnodiging van Ds. Simons om een concert bij te wonen op de Sleutelbloem: “Paasklanken in de kas in 2014”. Dit had veel indruk op mij gemaakt en van lieverlee ben ik meer en meer betrokken geraakt.
Zelfs zo dat we (dat was in 2018) met onze gezinnen en Ds. Budding naar Israël zijn gereisd en daar samen een bezinningsvakantie hebben gehouden.
Ongeveer drie jaar heb ik, als bestuurslid, meegedacht en meegedaan met de organisatie. Dit heb ik met alle liefde gedaan. Ik heb de mooie missie gezien voor de mensen die op de Sleutelbloem komen.

Wat me opvalt is dat God steeds overal in voorziet. Ook als er collega’s of mensen weggaan, komen er toch weer nieuwe krachten bij, iedere keer weer.
Dat maakt het voor mij ook makkelijker om weg te gaan. Ik heb gezien en ervaren dat God voor de Sleutelbloem zorgt. Op de achtergrond blijf ik wel betrokken en omdat we vrienden zijn zullen we elkaar blijven ontmoeten, als God het geeft.
Jenny, mijn vrouw uit duizenden, is en blijft ook betrokken, zij wordt soms ingevlogen met kookactiviteiten en is actief in de werkgroep: “Vrienden van de Sleutelbloem”.

Wat is de reden dat je weggaat?
De afgelopen tijd heb ik een paar duidelijke signalen (klachten) gekregen dat ik mijn leven aan moet passen. Ik ben flink gewaarschuwd en neem dat serieus. Dat betekent wel een zoektocht om energie goed te verdelen.
Jenny zou zeggen: “stopzetten van alle extra dingen buiten gezin, werk en kerk”.
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Voor sommige dingen is de tijd van gaan nu gekomen.

Wens voor de Sleutelbloem:
Addie en Evalien, Aard, Maaike, Noa en allen die hier werken en betrokken zijn, wil ik van harte Gods zegen toewensen.
En ook wens ik, dat er nog velen mensen zullen komen die de Heere Jezus zullen vinden.

Ad, we willen je heel hartelijk bedanken voor alle (financiële) steun en gebed, de afgelopen jaren. Het symbolische cadeau wat je gekregen hebt (houten klankbuizen) doet denken aan het concert van het leven, waarin je met al je gaven en talenten een stukje in het reilen en zeilen van de Sleutelbloem hebt meegespeeld.