In Memoriam

Chantal en Bernd

Terwijl de nieuwsflits op het punt stond de deur uit te gaan, kregen we het verdrietige nieuws dat op 2 november Chantal de Geus is overleden. Chantal is de vrouw van onze lieve collega Bernd en de moeder van Maud, Otni en Noek. Ze kwam regelmatig ook op de Sleutelbloem.
Na een intense ziekteperiode van zo’n 3 jaar is haar strijd gestreden. Wij moesten haar loslaten, maar mochten dat wel doen in de handen van onze Hemelse Vader. Dat is een grote troost voor Bernd en voor ons. God heeft Zijn belofte waargemaakt, Zijn wegen zijn hoger dan die van ons. Verdrietig zijn we dat er een leven van deze aarde is weggeplukt, dat kostbaar voor ons is geweest. Dankbaar dat God ook in dit lijden Zijn grote trouw heeft laten zien.
We bidden Bernd, de kinderen en ook oma Thea van harte Gods kracht, troost en nabijheid toe in dit grote verlies.

Psalm 68 vers 10
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons ‘t eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.