Gedicht door Paul Noordegraaf

Alzo lief had God de wereld
Alzo lief had God de wereld
Dat Hij zond Zijn enig’ Zoon
Hij, Die droeg de doornenkroon
Alzo lief had God de wereld
Dat diegeen, die met Hem wandelt
Niet verderf’, maar Hij hem kroon’
Alzo lief had God de wereld
Dat Hij zond Zijn enig Zoon

Gemaakt door Paul Noordegraaf