Diaconaal bericht

Vrijheid, een speciaal goed! Vrij om te geven, vrij om te ontvangen. Vrij om te gaan en staan waar we willen… nou ja, bijna dan 😉

Niet iedereen is vrij om te doen wat ze willen. Veel van onze deelnemers worden beperkt door verkeerde keuzes en moeten soms lang de gevolgen daarvan dragen. De Sleutelbloem ondersteunt deze mensen met zorg, die anderen niet geven. Zo betaalt de Sleutelbloem met enige regelmaat de niet vergoede zorg, medicatie of woonlasten voor mensen die op ons pad geplaatst worden met een acute zorgvraag. Jaarlijks betaalt de Sleutelbloem rond de €100.000,- aan diaconale bijdragen.

Graag willen we deze speciale nood aan u voorleggen en u vragen of u bij wil dragen. Om zo deze lasten met elkaar te dragen, zoals God ons oproept om elkanders lasten te dragen en dienstbaar te zijn.

Hieronder 2 voorbeelden:

Deelnemer A heeft door het verleden al jarenlang te kampen met enorme pijn in zijn lichaam. Hiervoor heeft deze deelnemer maandelijks een grote hoeveelheid medicatie nodig. Deze medicatie kost ongeveer €500,- per maand en wordt grotendeels niet vergoed door een verzekering.
Omdat deze deelnemer een kleine bijstandsuitkering krijgt, is het voor hem niet mogelijk dit te betalen.
Al 2 jaar lang betaalt de Sleutelbloem iedere maand deze medicatie voor hem.


Deelnemer B heeft een bijstandsuitkering en heeft door omstandigheden veel schulden opgebouwd. Helaas heeft hij niet de start gehad in zijn leven zoals gemiddeld en heeft daardoor niet de keuzes kunnen of mogen maken zoals dat gemiddeld plaats vindt.
Helaas remmen een deel van deze schulden hem zo enorm om weer een stabiel leven op te bouwen. Het incasso systeem in Nederland is voor dit soort mensen enorm hard. Als er éénmaal schulden zijn opgebouwd, weten deurwaarders bij wanbetaling deze schulden buiten proportioneel hoog op te schroeven, waardoor het steeds moeilijker wordt hiervan af te komen.

Graag willen wij u vragen of u (structureel) wilt bijdragen in deze diaconale kosten. U kunt dat doen middels deze betaallink.
Graag willen wij u danken voor uw bijdrage namens de deelnemers en Stichting de Sleutelbloem.

Hartelijke groet, Stichting de Sleutelbloem