START OF CONTENT OF [archive.php]

Rijswijk

In Rijswijk is de afgelopen weken ook niet stilgezeten. Dat prachtige gebouw dat daar staat, wordt aan de binnenkant ook steeds meer een thuis. Een mooie kleur op de muren, een andere keuken, oude meubels eruit en nieuwe erin en allerlei decoratie (en vooral veel planten 🙂 ).
Ook buiten gebeurt er al het een en ander. Op dit moment is het daar oranje en geel, van alle bladeren die van de bomen rondom het terrein naar beneden komen. Een herfstige boel dus!
Ondertussen is Dorathé aangenomen om samen met Corieke de boel te coördineren. Dorathé hoopt zich in een van de volgende nieuwsbrieven zelf voor te stellen. Het is bijzonder hoe de Heere de juiste mensen op ons pad brengt en nu ook zorgt voor dit goede team dat met de vrouwen gaat wonen en werken. Afgelopen week is Corieke definitief in het huis ingetrokken en Dorathé hoopt dat ergens de komende weken te doen, zodat zij met de andere bewoners kunnen optrekken in hun dagelijkse leven.

Nog meer goed nieuws: de eerste bewoners komen! Maandag 1 november komt onze bewoonster bij ons wonen, samen met haar 2 katten. We kijken hier allemaal erg naar uit en zijn blij dat er wat leven in de brouwerij komt. Over 3 weken komt de volgende bewoonster erbij en we verwachten de komende tijd meer vrouwen. Totdat het huis vol is! We zien uit naar een tijd waarin we elkaar zullen leren kennen, waarin we leren van elkaar en we allemaal God beter leren kennen. Zijn Naam zal verheerlijkt worden in ons huis en in onze levens en in het werk wat Hij hier doet!
Nog steeds blijft staan dat we u ook nodig hebben. Uw gebed, de spullen die u overheeft en/of tijd die u wilt investeren in dit project in Rijswijk, bijvoorbeeld als vrijwilliger in de tuin, in de keuken of om even met een vrouw op te trekken. Van harte welkom! Ook gewoon voor een keer een bakje koffie 🙂