Bericht van de penningmeester

Hier een klein tussentijds bericht van de penningmeester.
De stand van de giften van het eerste kwartaal is € 11.414,65 (stand per 29-3). Waarvan het bedrag € 8.200 een speciale doelgift/actie is van een kleine groep betrokkenen bij de Sleutelbloem. Een kleine groep, maar met grote impact!
Alle gevers en geefsters, naast God, hartelijk dank!

Mogen we ook in het 2e kwartaal op uw steun rekenen om ons mooie doel te helpen realiseren?

De Sleutelbloem:
als plantje: eenvoudig en bijzonder
als muzieksleutel: er zit muziek in ieder mens
als sleutel: het openen van gesloten bloemen