Anne 10 jaar werkzaam op de Sleutelbloem

Op 25 augustus hebben we onze collega Anne verrast met een feestje. De reden daarvan was dat Anne zich al 10 jaar met veel liefde inzet voor de Sleutelbloem en haar deelnemers. In de middag hebben we met de deelnemers de herberg veranderd in een verwensalon. Overal waren hoekjes waar je verschillende dingen kon doen: van nagels lakken tot het nemen van een gezichtsmasker of een heerlijk voetenbadje. Er was ook ruimte voor mooie toespraken en lieve, lovende woorden voor Anne. Met elkaar hebben we gezongen; iets wat Anne maar al te graag doet. We hebben het feest afgesloten met een tafel vol met heerlijke zelfgemaakte hapjes en kopjes thee, want een theetante is Anne wel!

’s Avonds hebben we met alle collega’s in het tentenkamp om het kampvuur heen heerlijk Pakistaans gegeten. We hebben met elkaar genoten van mooie stukjes en toespraken die opgevoerd werden door collega’s. Voor wie het maar al te gezellig vond, was er gelegenheid om het luchtbedje op te blazen en een heerlijk nachtje te blijven slapen.

We willen Anne nogmaals bedanken voor haar inzet in de afgelopen 10, bijna 11 jaar! Anne, we zien in jouw werk terug dat je met Gods liefde je medemens mag helpen. Hiermee is niet gezegd dat dit altijd voorspoedig zal gaan, maar in Psalm 18 staat: “Want met U loop ik door een bende, en met mijn God spring ik over een muur.” Door alle onmogelijkheden heen zorgt God voor ons! Voor de toekomst wensen we jou dat toe!