Alpha-cursus

Vandaag, 30 januari, begint de Alpha-cursus weer. Vanmiddag gaat een groepje deelnemers en een collega het hebben over ‘Waarom en hoe vertel ik het aan een ander?’ Er wordt eerst een lied geluisterd en gezongen, waarna er ruimte is voor gebed en vragen.
De Alpha-cursus is speciaal voor deelnemers van de Sleutelbloem die op een laagdrempelige manier meer willen leren over het christelijk geloof. De cursus is elke laatste dinsdagmiddag van de maand.

Wil je meer weten over het christelijk geloof? Je bent uitgenodigd om vrijblijvend aan te sluiten bij de Alpha-cursus.

Heb je vragen of wil je je graag aanmelden, dit kan bij Corine.